Kategorier
Folktro Spöken Väsen

Avsnitt 2 – Gruvornas Väsen

I århundraden har gruvornas djup lockat, fascinerat och skrämt. I den eviga jakten på lycka och rikedom har människan förblindats av sin girighet och begett sig allt längre in i bergets innandöme. Trots alla dödliga faror som lurar kan hon inte sluta leta. Ända fram till nittonhundratalets början upplevdes arbetet nere i gruvorna som ensamt, […]

Kategorier
Spöken

Varsel

Varsel är troligtvis den vanligaste upplevelsen av det okända och är vad man brukar kalla det fenomen eller märkliga händelse som man sedan tolkar som ett förebud om en kommande händelse, inte alltför sällan av ödesdiger karaktär. Oftast räknas inte varsel som ett spökeri även om ingredienserna är desamma. Dock tolkas upplevelserna annorlunda.  Min mormor […]