Kategorier
Spöken

Varsel

Varsel är troligtvis den vanligaste upplevelsen av det okända och är vad man brukar kalla det fenomen eller märkliga händelse som man sedan tolkar som ett förebud om en kommande händelse, inte alltför sällan av ödesdiger karaktär. Oftast räknas inte varsel som ett spökeri även om ingredienserna är desamma. Dock tolkas upplevelserna annorlunda.  Min mormor […]